• 041-37781010
  • info@ipek.ir
  • جمعه، 15 اسفند، 1399
پروژه ها

+ برج توسعه صادرات تهران - 2500 متر مربع سان اسکرین

+ بانک توسعه صادرات تبریز - 500 متر مربع سان اسکرین

+ بانک توسعه صادرات سنندج - 150 متر مربع سان اسکرین

+ بانک توسعه صادرات ارومیه - 150 متر مربع سان اسکرین

+ ساختمان مرکزی بانک ملت خ فرصت - 500 متر مربع سان اسکرین موتوریزه و کنترل از راه دور

+ بانک ملت شعبه سردار جنگل تهران - موتوریزه و کنترل از راه دور

+ مدیریت شعب بانک ملت شیراز - موتوریزه و کنترل از راه دور

+ مدیریت شعب بانک ملت بانه

+ پرداخت الکترونیک سامان - 200 متر مربع پرده زبرا

+ ساختمان اداری پلیس فتا - 730 متر مربع سان اسکرین

+ ساختمان شهید تندگویان عسلویه - انرژی پارس-3000 متر مربع سان اسکرین

+ بیمارستان فوق تخصصی بهمن زنجان - 500 متر مربع زبرا

+ فرودگاه خلیج فارس عسلویه - 1000 متر مربع سان اسکرین

+ برج کنترل فرودگاه آبادان

+ بیمارستان عالی نسب تبریز - پرده زبرا با چاپ لگو 2000 متر مربع زبرا

+ شرکت نفتی CNPC برج کیان تهران

+ معاونت فرهنگی شهرداری تهران

+ بیمارستان امام خمینی (اهواز)

+ بیمارستان تامین اجتماعی بوشهر

+ بیمارستان مهر (تهران)

+ بیمارستان دارالتوحید تهران

+ پرده های واگن قطار شرکتهای واگن سازی

+ بانک شهر – پرده شید با چاپ لوگو

          و صدها پروژه های کوچک و بزرگ دیگر که توسط نمایندگان شرکت در اقصی نقاط کشور انجام یافته است.