• 041-37781010
  • info@ipek.ir
  • يکشنبه، 30 دي، 1397
محصولات » پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین
» پرده ورتیلاین

پرده ورتیلاین (Vertiline) یا زبرا عمودی که همان پرده‌ی حریر با مکانیزم جدید و بسیار کاربردی می باشد که این نوع پرده با رنگ بندی بسیار متنوع و زیبا، قابلیت سایه روشن شدن در جهت عمود را دارا می باشد و از نظر ترکیب با دکوراسیون های مدرن و کلاسیک بسیار کاربردی می باشد.