• 041-37781010
  • info@ipek.ir
  • سه شنبه، 11 آذر، 1399
ارسال مجدد ایمیل فعال سازی
چنانچه شما قبلا در سایت ثبت نام نموده اید ولی ایمیل فعالسازی را در پست الکترونیک خود دریافت نکرده اید از طریق این قسمت می توانید اقدام به دریافت مجدد ایمیل فعالسازی نمایید .